• /¸dʒi:ou´θə:məl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc địa nhiệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa nhiệt
  geothermal circuit
  sơ đồ địa nhiệt
  geothermal degree
  gradien địa nhiệt
  geothermal depth
  cấp địa nhiệt
  geothermal gradient
  građien địa nhiệt
  geothermal log
  biểu đồ địa nhiệt
  geothermal log
  log địa nhiệt
  geothermal method
  phương pháp địa nhiệt
  geothermal plant
  nhà máy địa nhiệt
  geothermal power
  năng lượng địa nhiệt
  geothermal power station
  nhà máy địa nhiệt điện
  geothermal power station
  nhà máy điện địa nhiệt
  geothermal power station
  trạm phát điện địa nhiệt
  geothermal prospecting method
  phương pháp nghiên cứu địa nhiệt
  geothermal research
  sự nghiên cứu địa nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X