• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  sự thăm dò dầu (tìm khu mỏ)

  Kỹ thuật chung

  sự điều tra
  sự khảo sát
  geochemical prospecting
  sự khảo sát địa hóa
  geologic prospecting
  sự khảo sát địa chất
  sự thăm dò
  electrical prospecting
  sự thăm dò (bằng) điện
  electrical prospecting
  sự thăm dò bằng điện
  geological prospecting
  sự thăm dò địa chất
  geophysical prospecting
  sự thăm dò địa vật lý
  mining prospecting
  sự thăm dò mỏ
  oil prospecting
  sự thăm dò dầu
  prospecting by boring pit
  sự thăm dò bằng lỗ khoan
  seismic prospecting
  sự thăm dò địa chấn
  seismic prospecting
  sự thăm dò động đất

  Xây dựng

  điều tra [sự điều tra]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X