• (đổi hướng từ Gibbering)
  /´dʒibə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tiếng nói lắp bắp
  Nội động từ
  Nói lắp bắp
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X