• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sượt qua, sớt qua
  a glancing blow
  cú đánh sượt qua

  Kỹ thuật chung

  lướt
  glancing angle
  góc lướt
  glancing collision
  va chạm lướt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X