• /´gla:sful/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cốc (đầy)
  a glassful of sugar
  một cốc đầy đường

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cố đầy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X