• /'ʃugə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường (một loại gia vị); viên đường, thìa đường
  lump sugar
  đường miếng
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) cục cưng; cưng; bé (dùng để gọi người mà mình yêu thích)
  (nghĩa bóng) sự nịnh hót; lời đường mật, lời nịnh hót
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) tiền, xìn
  (hoá học) hợp chất nhóm đường

  Ngoại động từ

  Bỏ đường, rắc đường; bọc đường, làm ngọt bằng đường
  (nghĩa bóng) làm cho ngọt ngào, phết đường, bọc đường

  Nội động từ

  (từ lóng) làm việc chểnh mảng, không làm tròn bổn phận

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường
  beet sugar
  đường củ cải
  blood sugar
  đường huyết
  cane sugar
  đường mía
  dietary sugar
  đường ăn kiêng
  grape sugar
  đường nho
  hard sugar
  đường cứng
  invert sugar
  đường chuyển hóa ngược
  invert sugar
  đường khử
  invert sugar
  đường nghịch chuyển
  ketonic sugar
  đường xeton
  lead sugar
  đường chì
  malt sugar
  đường mạch
  milk sugar
  đường sữa
  no added sugar
  không thêm đường
  non-sugar
  không đường
  pectin sugar
  đường pectin
  pulled sugar
  đường kéo (đồ ngọt)
  reducing sugar
  đường khử
  sand sugar
  đường cát
  starch sugar
  đường tinh bột dextrin
  sugar beet
  củ cải đường
  sugar feed
  cho ăn đường
  sugar free diet
  chế độ ăn không có đường
  sugar mill
  nhà máy đường
  sugar of lead
  đường chì
  sugar refinery
  nhà máy tinh chế đường
  sugar refinery
  sự tinh chế đường

  Kinh tế

  đường hóa
  dissolved sugar
  đường hòa tan
  đường mía
  cane sugar factory
  nhà máy đường mía
  cane sugar house
  những xí nghiệp đường mía
  cane-sugar manufacture
  sự sản xuất đường mía
  đường
  raffinated sugar
  đường tinh luyện
  raffination sugar
  đường tinh chế
  amorphous sugar
  đường vô định hình
  anhydrous sugar
  đường khan
  automatic continuous sugar cooker
  thiết bị nấu đường tự động làm việc liên tục
  bagged sugar
  đường đã bao gói
  barley sugar
  đường mạch nha
  beet raw sugar
  đường thô củ cải
  beet sugar factory
  nhà máy đường củ cải
  beet sugar manufacture
  sự sản xuất đường củ cải
  brick sugar
  đường cục
  brick sugar
  đường ép khối lập phương
  brown sugar
  đường nâu
  bulk sugar trailer
  toa móc vận chuyển đường
  bulk sugar truck
  ô tô chở đường không có bao bì
  burnt sugar
  đường cháy
  caked sugar
  đường cát hơn vón cục
  cane sugar
  đường mía
  cane sugar factory
  nhà máy đường mía
  cane sugar house
  những xí nghiệp đường mía
  cane-sugar manufacture
  sự sản xuất đường mía
  caramelized sugar
  đường bị caramen hóa
  castor sugar
  bụi đường
  centrifugal sugar plough
  cánh gạt để tách đường khỏi máy ly tâm
  coarse granulated sugar
  đường tinh thể thô
  coarse powdered sugar
  đường nghiền thô
  colonial sugar
  đường mía
  confectioner's sugar
  đường dùng làm kẹo
  corn sugar
  đường ngô
  corn-sugar refinery
  xưởng tinh chế đường ngô
  crude sugar
  đường thô
  crushed grain sugar
  đường cát nghiền
  crystallized sugar
  đường tinh thể
  cube sugar
  đường cục khối lập phương
  cube sugar
  đường ép
  cut sugar
  đường miếng
  dextrorotatory sugar
  đường quay cực phải
  dissolved sugar
  dung dịch đường
  dissolved sugar
  đường hòa tan
  dry sugar-cured bacon
  thịt lợn muối đường xông khói
  fermentable sugar
  đường lên men được
  fermented-out sugar
  đường đã lên men
  fine regular granulated sugar
  đường cát tinh thể nhỏ
  First (raw) sugar
  đường sản phẩm I
  fondant sugar
  đường sáp (một loại đường mềm kết tinh lại)
  golden brown sugar
  đường nâu vàng (một loại đường trắng mềm)
  grape sugar
  đường nho
  green sugar
  đường xanh (chưa rửa kỹ trên máy ly tâm)
  hard sugar
  đường cứng (các tinh thể to)
  High grade sugar
  đường sản phẩm I
  high-sugar beet
  củ cải đường có hàm lượng đường cao
  icing sugar
  đường làm kẹo
  icing sugar
  đường bụi
  Intermediate sugar
  đường sản phẩm II
  intermediate sugar
  đường thô
  International Sugar Agreement
  Hiệp định Đường cát Quốc tế
  inverted sugar
  đường chuyển hóa
  inverted sugar
  đường khử
  inverted sugar solution
  dung dịch đường chuyển hóa
  inverted sugar solution
  dung dịch đường khử
  lawn sugar
  đường bột
  left-hand sugar
  đường quay trái
  levorotary sugar
  đường quay cực trái
  light-brown sugar
  đường nâu sáng
  light-yellow sugar
  đường vàng tươi (một loại đường mềm)
  liquid sugar
  đường lỏng
  loaf sugar
  đường ổ (đường đổ khuôn)
  Low (raw) sugar
  đường sản phẩm III
  low-sugar beet
  củ cải đường có hàm lượng đường thấp
  lump sugar
  đường cục
  malt sugar
  đường nha
  maple sugar
  đường cây thích
  maple sugar
  đường keo
  medium coarse granulated sugar
  đường cát tinh thể trung bình
  medium powdered sugar
  đường bột có độ nghiền nhỏ trung bình
  melted sugar
  dịch hòa tan lại (của đường vàng)
  milk sugar
  đường sữa
  molasses sugar
  đường lấy ra từ mật rỉ
  New York Coffee and Sugar Exchange
  Sở giao dịch Đường ăn và Cà phê Nữu Ước
  non-caking sugar
  đường cát không vón cục
  osmosis sugar
  đường thẩm thấu
  piping sugar
  đường dùng để trang trí bánh kẹo
  plantation sugar
  đường mía
  powdered refined sugar
  đường viên tinh chế
  pulverized sugar
  đường bột nghiền nhỏ
  raw sugar
  đường chưa tinh chế
  raw sugar
  đường thô
  raw sugar elevator
  gầu tải đường thô
  raw sugar solution
  dung dịch đường khô
  reducing sugar
  đường chuyển hóa
  refined starch sugar
  đường tinh bột tinh chế
  refined sugar
  đường tinh chế
  remelt sugar
  đường vàng
  residual sugar
  đường thừa
  right-hand sugar
  đường quay cực phải
  salt and sugar
  sự ướp muối và đường
  sanding sugar
  đường tinh chế thô
  Scotch sugar
  đường Scotch (đường vàng)
  Second (raw) sugar
  đường sản phẩm II
  semi-refined sugar
  đường bán kính tinh chế
  solid inverted sugar
  đường chuyển hóa rắn
  spot sugar
  đường trả tiền mặt
  starch sugar
  đường tinh bột
  sticky sugar
  đường cát hơi vón cục
  stock sugar
  đường dự trữ
  strong sugar
  đường tốt (đường cát có tinh thể scaroza tốt)
  sugar bag
  túi đựng đường
  sugar beet
  củ cải đường
  sugar beet pulp
  phoi củ cải đường
  sugar bin
  thùng chứa đường kính
  sugar candy
  đường phèn
  sugar content
  độ đường
  sugar content
  hàm lượng đường
  sugar cookies
  bánh quy đường
  sugar curing house
  phân xưởng sấy đường
  sugar dissolver
  thùng hòa đường
  sugar dust
  đường bụi
  sugar elevator
  gầu tải đường
  sugar end
  phân xưởng thành phẩm của nhà máy đường
  sugar exchange
  sự trao đổi đường
  sugar factory
  nhà máy đường
  sugar filter-press
  thiết bị lọc ép đường
  sugar house
  nhà máy đường
  sugar industry
  công nghiệp đường
  sugar juice
  nước đường
  sugar liquor
  xirô đường
  sugar machinery
  thiết bị sản xuất đường
  sugar mill
  nhà máy đường
  sugar mill
  sự nghiền đường
  sugar paper
  giấy gói đường
  sugar plantation
  nông trường đường
  sugar powder
  bột đường
  sugar ratio
  chỉ số đường
  sugar refinery
  xưởng tinh chế đường
  sugar refining industry
  công nghiệp đường tinh chế
  sugar salted fish
  cá ướp muối đường
  sugar scroll
  vít tải vận chuyển đường
  sugar tolerance
  độ bền đường
  sugar wafer
  bánh quế đường
  sugar warehouse sweepings
  dự toán kho chứa đường
  sugar-acid ratio
  tỷ lệ đường axit
  sugar-in-water concentration
  nồng độ đường trong nước
  sugar-salted
  ướp muối có đường
  sugar-screening apparatus
  thiết bị rây (sành) đường
  tablet sugar
  đường ép hình tấm
  total sugar
  tổng lượng đường
  total sugar content
  hàm lượng đường chung
  ultra-fine granulated sugar
  đường cát tinh thể cực nhỏ
  ultra-fine powdered sugar
  đường bột cực nhỏ
  uncrystallizable sugar
  đường không kết tinh được
  unfermentable sugar
  đường không lên men được
  unrefined sugar
  đường không tinh chế
  vanillin sugar
  đường vanilin
  washed raw sugar
  đường tinh luyện
  weak sugar
  đường tinh chế nhỏ
  wood-sugar fermentation
  sự lên men đường gỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  candy , gild , honey , sugarcoat
  noun
  candy , cane , caramel , caramel (burnt sugar). associatedwords: sacchariferous , carbohydrate , cassonade (raw sugar) , dextrine , dextrose , fructose , glucose , glucose (grape sugar) , inosite (muscle sugar) , invert sugar , lactose , lactose (milksugar) , levulose (fruitsugar) , maltose , maltose (malt sugar) , maple , muscovado (unrefined sugar) , saccharify , saccharimeter , saccharimetry , saccharin , saccharize , saccharoid , saccharose , saccharose (cane sugar) , sorghum , sucrose , sweeten , sweetener , xylose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X