• /´nɔ:iη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự gặm nhắm, sự ăn mòn
  Sự cồn cào vì đói
  Sự giày vò, sự day dứt
  the gnawings of conscience
  sự day dứt của lương tâm
  Tính từ
  Gặm, ăn mòn
  Giày vò, day dứt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X