• /'kɔnʃns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lương tri
  Lương tâm
  bad (evil, guilty) conscience
  lương tâm xấu, lương tâm tội lỗi

  Cấu trúc từ

  a clear conscience laughs at false accusations; a clear conscience is a sure card
  lương tâm trong sạch thì chẳng sợ ai nói ra nói vào; cây ngay chẳng sợ chết đứng
  conscience clause
  điều khoản trong một đạo luật tôn trọng lương tâm những người liên can
  conscience money
  tiền nộp vì lương tâm cắn rứt; tiền trả lại vì lương tâm cắn rứt
  for conscience's sake
  vì lương tâm
  the freedom (liberty) of conscience
  tự do tín ngưỡng
  to get something off one's conscience
  giũ sạch điều gì khỏi lương tâm; yên tâm không băn khoăn thắc mắc về điều gì
  to go against one's conscience
  làm trái với lương tâm
  a good conscience is a constant feast; a good conscience is a soft pillow
  lòng thanh thản ăn ngon ngủ yên
  to have something on one's conscience
  có điều gì băn khoăn day dứt trong lương tâm
  to have the conscience to do (say) something
  có gan (dám) làm (nói) cái gì
  in all conscience
  (thông tục) chắc chắn; thành thật, hết lòng
  to make something a matter of conscience
  coi cái gì là bổn phận phải làm
  the pricks (twinges, qualms, worm) of conscience
  Xem prick ( twinge, qualm, worm)
  to speak (tell) one's conscience
  nói thẳng, nói hết những ý nghĩ của mình không giấu giếm gì cả


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lương tâm
  conscience-struck
  lương tâm cắn rứt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  immorality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X