• Thông dụng

  Thành Ngữ

  go on/take the offensive
  bắt đầu tấn công

  Xem thêm offensive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X