• Thông dụng

  Thành Ngữ

  go to war (against somebody/something)
  ra trận, bắt đầu tham gia một cuộc chiến tranh (chống ai/cái gì)

  Xem thêm war

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X