• =====/ /'gɔglz//=====

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Kính bảo hộ, kính râm (để che bụi khi đi mô tô, để bảo vệ mắt khi hàn...)
  (từ lóng) kính đeo mắt
  (thú y học) bệnh sán óc ở cừu

  Xây dựng

  kính bảo vệ, kính bảo hộ, kính làm việc

  Kỹ thuật chung

  kính an toàn
  kính bảo hiểm
  kính bảo hộ
  protective goggles
  kính bảo hộ lao động
  safety goggles
  kính bảo hộ (khi hàn)
  kính bảo vệ
  safety goggles
  kính bảo vệ (mắt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X