• Thông dụng

  Danh từ

  (kinh tế) kim bản vị

  Điện tử & viễn thông

  sự lấy chuẩn vàng
  vàng tiêu chuẩn

  Kinh tế

  bản vị vàng
  automatic gold standard
  bản vị vàng tự động
  gold standard system
  chế độ bản vị vàng
  chế độ bản vị vàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X