• Thông dụng

  Danh từ

  Nhận xét có lợi
  put in a good word for me
  hãy viết vào một nhận xét có lợi cho tôi
  ( Mỹ) tin vui
  What's the good word ?
  Tin vui là cái gì đây?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X