• /gud´wil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiện ý, thiện chí; lòng tốt
  people of goodwill
  những người có thiện chí
  (thương nghiệp) khách hàng; sự tín nhiệm (đối với khách hàng)
  (thương nghiệp) đặc quyền kế nghiệp

  Chuyên ngành

  Chứng khoán

  Lợi thế thương mại
  1. Saga.vn

  Xây dựng

  thiện ý

  Kinh tế

  danh tiếng của cơ sở kinh doanh
  sự tín nhiệm đối với khách hàng
  tài sản vô thể (=ủy thác tín kinh doanh)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X