• /´gʌvənəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể cai trị, có thể thống trị
  Có thể cai quản, có thể quản lý
  Có thể kiềm chế
  Có thể chi phối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X