• /´wə:kəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sẽ hoạt động được, có thể làm được, có thể thực hiện được, thực tế, khả thi
  a workable plan
  một kế hoạch có thể thực hiện được
  Dễ dùng, dễ cho chạy, dễ điều khiển
  a workable tool
  một dụng cụ dễ dùng
  Có thể khai thác được, đáng được khai thác
  Dễ bị ảnh hưởng, dễ sai khiến, dễ điều khiển (người)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có thể gia công

  Xây dựng

  dễ đổ (bê tông)
  gia công được

  Kỹ thuật chung

  có thể khai thác

  Kinh tế

  có thể thực hiện được
  workable competition
  cạnh tranh có thể thực hiện được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X