• /,grædju'eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia độ
  Sự tăng dần dần
  Sự cấp bằng tốt nghiệp; sự tốt nghiệp; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lễ trao bằng tốt nghiệp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ssự chia độ, sự chia đường cong theo các điểm; (đại số ) sự phân bậc; sự phong học vị; sự tốt nghiệp

  Cơ - Điện tử

  Sự chia độ, thang độ, mặt số, sự khắc độ (vạch)

  Xây dựng

  sự quy định

  Kỹ thuật chung

  chia độ
  major graduation
  thang chia độ chính
  sexagesimal graduation
  sự chia độ (theo hệ 60)
  sự chia độ
  sexagesimal graduation
  sự chia độ (theo hệ 60)
  sự khắc độ
  sự khắc vạch
  rod graduation
  sự khắc vạch trên mia
  sự phân bậc

  Địa chất

  sự chia độ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X