• /ˈmeɪdʒər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) thiếu tá (lục quân)
  Chuyên đề
  Chuyên ngành (thường dùng trong các đơn từ dạng như Application form)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con trai đến tuổi thành niên ( 21 tuổi)
  Chuyên đề (của một sinh viên)
  Người có địa vị cao hơn (trong một lĩnh vực nào đó)
  Nhân vật chủ yếu/ tài năng ưu việt/địa vị ưu việt

  Tính từ

  Lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu
  for the major part
  phần lớn, phần nhiều
  Nguy hiểm, nghiêm trong
  Anh, lớn (dùng trong trường hợp có hai anh em cùng trường)
  Smith major
  Xmít anh, Xmít lớn
  (âm nhạc) trưởng
  Đến tuổi trưởng thành
  (thuộc) chuyên đề (của một sinh viên)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyên về (một môn gì), chọn chuyên đề, đỗ cao (về một môn học)
  to major in history
  chuyên về môn sử; chọn chuyên đề về sử; đỗ cao về sử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lớn, chính, cơ bản, quan trọng hơn

  Điện lạnh

  số đông

  Kỹ thuật chung

  chính
  application program major node
  nút chính của chương trình ứng dụng
  channel-attachment major node
  nút chính nối kết kênh
  forward major axis of the antenna
  trục chính (hướng) về phía trước anten
  major account holder
  bộ chứa bản kê chính
  major account holder
  bộ chứa tài khoản chính
  Major Acknowledgement (MAA)
  báo nhận chính
  major alarm
  báo động chính
  Major Apparatus and Cable System (MACS)
  hệ thống cáp máy chính
  major arterial road
  đường trục chính
  major axis of inertia
  trục quán tính chính
  major axis of the oblate raindrops
  trục chính của những giọt mưa
  major brake adjustment
  điều chỉnh hoàn toàn bộ thắng
  major brake adjustment
  hiệu chỉnh hoàn toàn bộ thắng
  major carrier
  sóng mang chính
  major chord
  hòa âm chính
  major chord
  hợp âm chính
  major class field
  khu lớp chính
  major class field
  vùng lớp chính
  major component
  thành phần chính
  major control field
  trường điều khiển chính
  major cycle
  chu kỳ chính
  major defect
  khuyết tật chính
  major defect
  sai sót chính
  major defective
  khuyết tật chính
  major device number
  số thiết bị chính
  major diameter
  đường kính chính của đai ốc
  major event code
  mã sự kiện chính
  major failure
  khuyết tật chính
  major failure
  sai sót chính
  major flank
  mặt bên chính
  major fold
  nếp uốn chính
  major graduation
  thang chia độ chính
  Major Industry Identifier (MH)
  phần tử nhận dạng công nghiệp chính
  major joint
  chỗ nối chính
  major key
  khóa chính
  major lobe
  búp chính (ở ăng ten)
  major mechanism
  cơ chế chính
  major mechanism
  cơ phận chính
  major node
  nút chính
  major principal strain
  sự biến dạng chính lớn nhất
  major programme
  chương trình chính
  major railroad junction
  ga đầu mối đường sắt chính
  major railway junction
  ga đầu mối đường sắt chính
  major relay station
  trạm chuyển tiếp chính
  major release
  bản phát hành chính
  major road
  đường chính
  major scale of equal temperament
  thanh đồng chỉnh bước âm thanh chính
  major source
  nguồn chính
  major span
  nhịp chính lớn
  major street
  đường phố chính
  major structure
  cấu trúc chính
  major task
  nhiệm vụ chính
  major tick
  dấu kiểm chính
  major time slice
  khoảng thời gian chính
  major total
  tổng chính
  Major Trading Area (MTA)
  khu vực thương mại chính
  major-cutting edge
  lưỡi cắt chính
  minor and major servicing operation
  hoạt động dịch vụ chính và phụ
  minor and major servicing operation
  hoạt động phục vụ chính và phụ
  network control program major node
  nút chính chương trình điều khiển mạng
  packet major node
  nút chính bó dữ liệu
  switched major node
  nút chính chuyển mạch
  working major cutting edge
  lưỡi cắt làm việc chính
  cơ bản
  lớn

  Kinh tế

  chủ yếu
  đến tuổi trưởng thành
  thành niên
  trọng yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X