• /greɪp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả nho
  a bunch of grapes
  chùm nho
  (thú y học) bệnh sưng chùm nho
  sour grapes; the grapes are sour
  nho xanh chẳng đáng miệng người phong lưu

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  quả nho

  Kinh tế

  chùm nho
  chùm quả
  quả nho

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aciniform , botryose , racemose
  noun
  vintage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X