• /´greitis/

    Thông dụng

    Phó từ

    Không lấy tiền, không mất tiền, biếu không, cho không

    Chuyên ngành

    Kỹ thuật chung

    miễn phí

    Các từ liên quan

    Từ trái nghĩa

    adjective
    costly , expensive

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X