• /´greitis/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không lấy tiền, không mất tiền, biếu không, cho không

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  miễn phí

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  costly , expensive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X