• /´gri:n¸aid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ghen
  green-eyed monster
  sự ghen, sự ghen tị, sự ghen tuông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  covetous , invidious , jealous , envious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X