• /gridl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỉ (nướng bánh)
  (ngành mỏ) lưới sàng quặng

  Ngoại động từ

  Sàng (quặng) bằng lưới

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sàng lắc
  sàng rung

  Kinh tế

  bánh nước bằng vỉ nướng
  chảo rán
  vỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X