• /kənˈsumɪŋ/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ám ảnh, chi phối
  time-consuming
  tốn nhiều thời gian
  programming is a time-consuming work
  lập trình là một công việc tốn nhiều thời gian

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X