• /grout/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) đồng bốn xu (bằng bạc)
  Số tiền nhỏ mọn
  without a groat in one's pocket
  không một xu dính túi
  I don't care a groat
  tớ cóc cần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X