• /´rʌbə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều rubbers

  Cao su (như) india-rubber
  hard rubber
  cao su cứng
  synthetic rubber
  cao su tổng hợp
  Cái tẩy (mẩu cao su.. để tẩy mực, bút chì); khăn lau bảng; giẻ lau bảng
  Bao cao su để tránh thai, ca-pốt, candom
  ( số nhiều) ủng cao su (không thấm nước); giày cao su
  Người xoa bóp
  Hội bài (ba ván, ai thắng hai là được, trong bài brít..)
  ( định ngữ) bằng cao su
  rubber cloth
  vải tráng cao su
  rubber gloves
  găng tay cao su

  Ngoại động từ

  Tráng cao su, bọc bằng cao su

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghển cổ cò mà nhìn (vì tò mò); tò mò

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cao su, giũa vuông răng thô

  Cao su, giũa vuông răng thô

  Hóa học & vật liệu

  cao su

  Giải thích EN: Any of various natural or synthetic high polymers characterized by their elasticity; natural rubber is cis-polyisoprene; biological protein rubbers include resilin, abductin, and elastin.

  Giải thích VN: Bất kì loại polyme tự nhiên hay tổng hợp cao, đặc trưng bởi tính đàn hồi; cao su tự nhiên là loại cis-polyisopren; cao su tự nhiên sinh học bao gồm resilin, abductin, và elastin.

  cao su Ấn Độ
  vật liệu có chứa cao su

  Giải thích EN: Describing materials in which rubber is a primary ingredient. Thus, rubber fiber.

  Giải thích VN: Chỉ vật liệu có cao su là thành phần chủ yếu. Như, sợi cao su.

  Toán & tin

  nhựa, cao su

  Xây dựng

  dải cao su
  sợi cao su

  Kỹ thuật chung

  cao su thô
  nhựa
  chlorinated rubber resin
  nhựa cao su clo hóa
  hard rubber
  nhựa cứng cách điện
  hard rubber
  nhựa cứng cách điện ebonit
  rubber cement
  nhựa cao su
  rubber glue
  nhựa cao su
  rubber mallet
  cái búa gỗ đầu nhựa
  rubber resin
  nhựa cao su
  rubber squeegee
  chổi cào bằng cao su (để rải nhựa đường)
  lốp xe
  giấy tráng cao su

  Kinh tế

  cao su
  cao-su
  cục gôm
  cục tẩy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X