• /´gʌn¸ʃɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phát súng
  Tầm súng, tầm bắn
  to be within gunshot
  trong tầm bắn
  out of gunshot
  ngoài tầm súng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X