• Cơ khí & công trình

  tấm ốp góc
  tấm sắt tam giác

  Giao thông & vận tải

  tấm góc
  tấm nối (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  tấm giữ góc
  tấm nối góc

  Xây dựng

  bản mã
  bản nút
  bản tiếp điểm
  =Bản nút, bản tiết điểm

  Kỹ thuật chung

  thanh đệm

  Giải thích EN: A steel plate that connects truss joints. Giải thích VN: Thanh thép dùng để nối các mối nối vì kèo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X