• (đổi hướng từ Connects)
  /kə'nekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nối, nối lại, chấp nối
  to connect one thing to (with) another
  nối vật này với vật khác
  Kết nối
  Liên hệ (trong ý nghĩ)
  Làm cho có mạch lạc
  (thường), dạng bị động kết liên, kết thân, kết giao; có quan hệ với, có họ hàng với
  to be connected with a family
  kết thân với một gia đình, thông gia với một gia đình

  Nội động từ

  Nối nhau, nối tiếp nhau
  the two trains connect at Y
  hai chuyến xe lửa tiếp vận ở ga Y

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nối lại, làm cho liên thông

  Xây dựng

  liên kết nối

  Điện

  câu điện
  đấu
  dấu nối

  Kỹ thuật chung

  buộc
  kết nối
  đấu dây
  đầu nối
  làm cho liên thông
  liên kết
  gắn
  ghép
  giằng
  Transit Through-Connect (TIC)
  kết nối xuyên suốt quá giang
  nối
  nối kết
  nối lại
  mắc
  mắc dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X