• (đổi hướng từ Gyros)
  /´dʒairou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) của gyroscope

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  con quay

  Xây dựng

  con quay hồi chuyển

  Cơ - Điện tử

  Con quay hồi chuyển

  Con quay hồi chuyển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X