• /´spinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quay tơ, người đánh sợi
  Xa quay tơ
  Thợ tiện
  (hàng không) mũ cánh quạt (máy bay)
  (thể dục,thể thao) người ném bóng xoáy ( crickê) (như) spin bowler; quả xoáy (trong khi ném)
  Sự quay mồi để câu cá
  Cơ quan nhả tơ của nhện, tằm (như) spinneret

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy tán xoay
  thợ ép

  Hóa học & vật liệu

  thiết bị quay (xác định khả năng phun của vỉa)

  Điện lạnh

  dụng cụ làm quay
  máy quay

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ ép
  ăng ten quay, tay quay

  Giải thích EN: 1. a radar antenna that rotates automatically in coordination with adjacent radar system equipment.a radar antenna that rotates automatically in coordination with adjacent radar system equipment.2. a device on a mechanical scanner that rotates about an axis, usually at high speeds.a device on a mechanical scanner that rotates about an axis, usually at high speeds. Giải thích VN: Ăng ten thu phát sóng rađa tự động quay phối hợp với hệ thống rađa gần đó. 2. thiết bị quay xung quanh một trục trên máy quét cơ, thường có vận tốc rất lớn.

  quay tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X