• /´fa:snə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người buộc, người đóng
  Cái khoá, cái hầm, cái móc, cái chốt ( (cũng) fastening)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Móc cài, quai móc, mỏ cặp, cái kẹp, then cài

  Xây dựng

  mỏ cặp xiết

  Kỹ thuật chung

  cái giữ
  cái nẹp
  dụng cụ kẹp
  mỏ cặp
  móc đai
  móc cài
  phecmơtuya
  quai móc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X