• /´hɔ:l¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng trước
  Hành lang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tiền phòng
  tiền sảnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X