• /'entrəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi vào
  (sân khấu) sự ra (của diễn viên)
  Sự nhậm (chức...)
  Quyền vào, quyền gia nhập
  Tiền vào, tiền gia nhập ( (cũng) entranceỵfee)
  Cổng vào, lối vào

  Ngoại động từ

  Làm xuất thần
  Làm mê li
  Mê hoặc
  to entrance someone to his destruction
  mê hoặc ai đến chỗ làm cho người ta bị thất cơ lỡ vận

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lối vào, đầu vào, cửa vào, sự đi vào

  Toán & tin

  lối vào // sự ra nhập

  Xây dựng

  cửa vào hầm
  đầu âu tàu
  đầu âu thuyền
  lối vào, cổng vào

  Giải thích EN: A means or place of going in, such as a gate or passageway.

  Giải thích VN: Phương tiện hoặc vị trí để đi vào, chẳng hạn cổng hoặc ngõ.

  Kỹ thuật chung

  cửa vào
  ngõ vào
  đi vào
  điểm vào
  đường vào
  evaporator entrance
  đường vào giàn bay hơi
  lối vào
  gia nhập
  entrance fee
  quyền gia nhập
  tiền sảnh
  distribution entrance hall
  tiền sảnh phân tỏa
  hotel entrance hall
  tiền sảnh khách sạn

  Kinh tế

  cho gia nhập
  cho vào
  sự nhận vào
  sự vào cảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X