• /'kɔridɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hành lang (nhà, toa xe lửa)
  (chính trị) đường hành lang (chạy qua địa phận của một nước khác để thông ra biển)
  corridor train
  xe lửa có hành lang thông từ đầu đến cuối
  the corridors of power
  cấp lãnh đạo chính phủ, cấp lãnh đạo chóp bu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường hào rộng

  Kỹ thuật chung

  lối đi
  hành lang
  access corridor
  hành lang vào nhà
  air corridor
  hành lang bay
  bypass corridor
  hành lang vòng
  climb corridor
  hành lang lấy độ cao
  climb corridor
  hành lang lên cao
  corridor control
  sự điều khiển hành lang
  corridor-type culvert head
  đầu hành lang
  corridor-type planning
  sự bố trí hành lang
  corridor-type residential tower block
  khối nhà ở hành lang xen kẽ
  cul-de-sac corridor
  hành lang cụt
  dead-end corridor
  hành lang cụt
  emergency corridor
  hành lang thoát nạn
  emergency corridor
  hành lang cấp cứu
  entry corridor
  hành lang vào
  exit corridor
  hành lang thoát
  flat with egress to corridor
  căn hộ kiểu hành lang giữa
  hot-air corridor
  hành lang không khí nóng
  optimum re-entry corridor
  hành lang hồi quyển tối ưu
  re-entry corridor
  hành lang vào lại
  security corridor
  hành lang an toàn
  service corridor
  hành lang dịch vụ
  takeoff and landing air corridor
  hành lang máy bay lên xuống
  through corridor
  hành lang xuyên suốt
  transmission corridor
  hành lang truyền tải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X