• /´hæηkətʃif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khăn tay, khăn mùi soa
  Khăn vuông quàng cổ ( (cũng) neck handkerchief)
  to throw the handkerchief to someone
  ra hiệu mời ai đuổi theo (trong một số trò chơi)
  Tỏ ý hạ cố đến ai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X