• /´hændsəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác hansel

  Danh từ

  Quà năm mới, tiền mở hàng (năm mới); quà mừng (vào một dịp gì mới...)
  Tiền bán mở hàng (đem lại sự may mắn, đắt khách suốt ngày)
  Tiền đặt cọc, tiền bảo đảm
  Sự nếm trước, sự hưởng trước

  Ngoại động từ

  Mở hàng (nhân dịp năm mới), tặng quà năm mới
  Mở đầu; mua mở hàng
  Thử lần đầu tiên, dùng lần đầu tiên

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tiền bán mở hàng
  tiền phong bao
  tiền cọc
  tiền đặt cọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X