• /,prezen'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài thuyết trình
  Sự bày ra, sự phô ra
  Sự trình diện, sự trình diễn, sự trưng bày; cách trình bày, cách trình diễn. cách trưng bày
  the presentation of a new play
  sự trình diễn một vở kịch mới
  Vật trưng bày, điều được trình bày
  Sự giới thiệu; sự đưa vào yết kiến, sự đưa vào bệ kiến
  Sự biếu, sự tặng; quà biếu, đồ tặng (đặc biệt thứ được trao trong buổi lễ chính thức)
  Vị trí đứa bé trong bụng mẹ lúc trước sinh ra

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự trình bày, sự giới thiệu

  Toán & tin

  sự trình diễn

  Y học

  ngôi thai

  Kỹ thuật chung

  biểu diễn
  advanced function presentation (AFP)
  biểu diễn chức năng nâng cao
  AFP (advancedfunction presentation)
  biểu diễn chức năng cải tiến
  CLIP (callingline identification presentation)
  sự biểu diễn nhận dạng đường gọi
  NAPLPS (NorthAmerican presentation-level protocol syntax)
  cú pháp giao thức mức biểu diễn Bắc Mỹ
  positional presentation
  sự biểu diễn vị trí
  positional presentation system
  hệ thống biểu diễn vị trí
  presentation area
  vùng biểu diễn
  presentation layer
  tầng biểu diễn
  presentation space
  không gian biểu diễn
  cách trình bày
  sự biểu diễn
  CLIP (callingline identification presentation)
  sự biểu diễn nhận dạng đường gọi
  positional presentation
  sự biểu diễn vị trí
  sự trình bày
  coverage presentation
  sự trình bày độ mở
  product presentation
  sự trình bày sản phẩm

  Kinh tế

  trình diễn
  xuất trình
  special presentation
  xuất trình đặc cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X