• /´hænd¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc làm bằng tay, thủ công

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thủ công

  Kinh tế

  thủ công
  handwork commerce
  thương mại thủ công

  Địa chất

  công việc làm bằng tay, công việc thủ công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X