• /´hæηga:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà chứa máy bay

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà chứa

  Kỹ thuật chung

  kho
  mái che

  Kinh tế

  nhà chứa máy bay
  trại máy bay (lán rộng hình khung để máy bay)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X