• Toán & tin

  sự méo hài

  Điện

  độ méo sóng hài

  Điện lạnh

  méo điều hòa
  méo sóng dài

  Điện

  sự biến dạng sóng hài

  Giải thích VN: Sự biến dạng gây ra bởi tích không thẳng của bộ phận tạo ra các đièu hòa khác với phần cơ bản, hiện ra trong phần phát khi phần thâu là hình sine.

  sự méo sóng hài

  Kỹ thuật chung

  méo họa ba
  méo sóng hài
  third harmonic distortion
  sự méo sóng hài bậc ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X