• (đổi hướng từ Harping)
  /ha:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) đàn hạc

  Nội động từ

  Đánh đàn hạc
  (nghĩa bóng) ( + on) nói lải nhải, nhai đi nhai lại (một vấn đề gì...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rây
  sàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  dwell , nag , reiterate , repeat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X