• /ri:'itəreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm lại; nói lại; lặp lại
  to reiterate a command
  lặp lại một mệnh lệnh
  to reiterate a question
  lặp lại một câu hỏi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đo lại
  lặp lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  take back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X