• /´heistinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự vội, sự vội vàng, sự vội vã; sự nhanh chóng, sự gấp rút
  Sự hấp tấp, sự khinh suất, sự thiếu suy nghĩ
  Sự nóng nảy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X