• /pri¸sipi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vội vã, sự cuống cuồng
  to act with precipitation
  hành động vội vã
  (hoá học) sự kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất lắng
  (khí tượng) mưa, mưa tuyết..; lượng mưa
  a heavy precipitation
  một trận mưa dữ dội

  Chuyên ngành

  Môi trường

  lượng mưa (khí quyển)
  lượng giáng thủy (khí quyển)

  Xây dựng

  kết tủa (hóa học)

  Điện lạnh

  giáng thủy
  precipitation attenuation
  suy giảm do giáng thủy

  Kỹ thuật chung

  lượng mưa
  annual precipitation
  lượng mưa hàng năm
  annual precipitation
  lượng mưa năm
  available precipitation
  lượng mưa sinh dòng
  average precipitation
  lượng mưa trung bình
  daily precipitation
  lượng mưa ngày
  effective precipitation
  lượng mưa có ích
  hourly precipitation
  lượng mưa giờ
  lake precipitation
  lượng mưa mặt hồ
  maximum precipitation
  lượng mưa lớn nhất
  mean annual precipitation
  lượng mưa năm trung bình
  mean annual precipitation
  lượng mưa trung bình hàng năm
  minimum precipitation
  lượng mưa nhỏ nhất
  monthly precipitation
  lượng mưa tháng
  reservoir precipitation
  lượng mưa mặt hồ chứa
  yearly precipitation
  lượng mưa năm
  nước rơi khí quyển
  mưa
  sự đông tụ
  sự kết tủa
  sự lắng
  dust precipitation
  sự lắng bụi
  wax precipitation
  sự lắng tách sáp
  vật trầm tích

  Kinh tế

  cặn lắng
  chất kết tủa
  sự lắng cặn
  sự tạo thành cặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X