• /pri´sipitəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác precipitateness

  danh từ
  Sự hấp tấp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X