• /´hed¸ɔn/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Đâm đầu vào (cái gì); đâm đầu vào nhau (hai ô tô)
  a head-on collision
  sự đâm đầu vào nhau
  to meet (strike) head-on
  đâm đầu vào nhau; đâm thẳng đầu vào

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  trực diện
  head-on collision
  va chạm trực diện
  head-on impact
  va chạm trực diện

  Kỹ thuật chung

  đâm đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X