• /n. ˈɪmpækt ; v. ɪmˈpækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự va chạm, sự chạm mạnh; sức va chạm
  head-on impact
  (vật lý) sự va chạm trực diện
  back impact
  (vật lý) sự va chạm giật lùi
  Tác động, ảnh hưởng

  Ngoại động từ

  ( + in, into) đóng chặt vào, lèn chặt vào, nêm chặt vào
  Va mạnh vào, chạm mạnh vào

  Nội động từ

  Va mạnh, chạm mạnh
  Tác động mạnh [(nghĩa đen) & (nghĩa bóng)]

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  va, va chạm
  plastic impact
  va chạm dẻo


  Xây dựng

  Lực va chạm

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự va đập, lực xung, (v) đập, tác động

  Kỹ thuật chung

  chấn động
  nén chặt
  lực va đập
  lực xung
  impact (ordynamic) of the live load
  lực xung kích do hoạt tải
  sự nén ép chặt
  sự va chạm
  elastic impact
  sự va chạm đàn hồi
  frontal crash or impact
  sự va chạm phần đầu xe
  impact pipe
  ống giảm sự va chạm
  impact tension
  sư va chạm kéo
  impact tension
  sự va chạm kéo
  lateral impact
  sự va chạm bên hông
  Newtonian theory of impact
  lý thuyết Niutơn về sự va chạm
  wave impact
  sự va chạm sóng
  sự va đập
  sự xung kích
  tác động
  Economic Impact Study System (EISS)
  hệ thống nghiên cứu tác động kinh tế
  environmental impact
  tác động của môi trường
  environmental impact
  tác động môi trường
  environmental impact analysis
  phân tích tác động môi trường
  environmental impact report
  báo cáo tác động môi trường
  Environmental impact statement (EIS)
  báo cáo tác động môi trường
  environmental impact study
  nghiên cứu tác động môi trường
  impact effect
  tác động xung kích
  impact of soil
  tác động của đất
  impact of waters
  tác động của nước
  Visual Impact
  tác động trực quan
  va
  va chạm
  alternating impact test
  sự thử va chạm đối đầu
  centre of impact
  tâm va chạm
  continuous impact test
  thí nghiệm va chạm liên tục
  elastic impact
  sự va chạm đàn hồi
  frontal crash or impact
  sự va chạm phần đầu xe
  head-on impact
  va chạm trực diện
  high impact strength
  độ bền va chạm cao
  impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
  đi-ốt va chạm thác lũ và quá độ thời gian
  impact check
  sự kiểm tra va chạm
  impact ductility
  độ dai va chạm
  impact due to track irregular
  lực va chạm do đường không đều
  impact elasticity
  tính đàn hồi va chạm
  impact elasticity tester
  máy thử độ dai va chạm
  impact energy
  năng lượng (của) va chạm
  impact hardness tester
  máy thử độ cứng va chạm
  Impact insulation class (IIC)
  cấp cách âm va chạm
  impact machine
  máy thí nghiệm va chạm
  impact noise
  tiếng ồn va chạm
  Impact noise rating (INR)
  sự định mức tiếng ồn va chạm
  impact pipe
  ống giảm sự va chạm
  impact printer
  máy in va chạm
  impact resistance
  độ bền va chạm
  impact resistance
  sức bền va chạm
  impact sensor
  cảm biến va chạm
  impact sound
  âm va chạm
  impact sound transmission level (impactsound pressure level)
  mức truyền âm va chạm
  impact strength
  độ bền va chạm
  impact strength
  độ dai va chạm
  impact strength
  lực chống va chạm
  impact strength
  sức bền va chạm
  impact strength
  sức chống va chạm
  impact stress
  tải trọng va chạm
  impact stress
  ứng suất va chạm
  impact tensile stress
  ứng suất kéo khi va chạm
  impact tension
  sư va chạm kéo
  impact tension
  sự va chạm kéo
  impact test
  sự thử va chạm
  impact testing machine
  máy thử va chạm
  impact-resistant
  chịu va chạm
  impact-testing apparatus
  búa va chạm
  impact-testing apparatus
  máy thí nghiệm va chạm
  inelastic impact
  va chạm không đàn hồi
  lateral impact
  sự va chạm bên hông
  law of impact
  định luật va chạm
  Newtonian theory of impact
  lý thuyết Niutơn về sự va chạm
  oblique impact
  va chạm xiên
  plastic impact
  va chạm dẻo
  resistance to impact
  độ bền va chạm
  stress under impact
  ứng suất do va chạm
  stress under impact
  ứng suất va chạm
  wave impact
  sự va chạm sóng
  work due to an impact
  công do va chạm
  va đập

  Kinh tế

  ảnh hưởng
  economy impact
  ảnh hưởng kinh tế
  impact effect
  ảnh hưởng xung kích
  impact on inflation
  ảnh hưởng đối với lạm phát
  ảnh hưởng tác động
  hiệu quả (của quảng cáo...)
  sự đụng chạm
  tác động
  impact analysis
  phân tích tác động
  impact effect
  tác động tức thì
  impact multiplier
  số nhân tác động
  impact of a publicity campaign
  tác động của một chiến dịch quảng cáo
  profit impact of market strategy
  tác động lợi nhuận của chiến lược thị trường
  xung đột
  xung kích
  impact effect
  ảnh hưởng xung kích

  Địa chất

  sự va đập, cú sốc, sự tác động, sự đẩy, sự đập, sự củng cố, sự gắn chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X