• /´hi:t¸endʒin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động cơ nhiệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  động cơ nhiệt
  acoustic heat engine
  động cơ nhiệt thính
  binary heat engine
  động cơ nhiệt kép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X