• /ə'ku:stik/

  Thông dụng

  Tính từ

  thuộc âm thanh, âm học
  thính giác
  acoustic nerve
  dây thần kinh thính giác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc âm thanh

  Xây dựng

  thính âm
  acoustic finishes
  vật liệu (phủ) cách âm

  Y học

  thuộc thính giác

  Kỹ thuật chung

  âm thanh
  acoustic (al) center
  tâm âm (thanh)
  acoustic absorption
  hấp thụ âm (thanh)
  acoustic absorption coefficient
  hệ số hấp thụ âm thanh
  acoustic admittance
  dẫn nạp âm thanh
  acoustic admittance
  dẫn nạp âm thanh (YA)
  acoustic alarm device
  thiết bị báo động âm thanh
  acoustic amplifier
  bộ khuếch đại âm thanh
  acoustic attenuation
  sự suy giảm âm thanh
  acoustic attenuation constant
  hằng số suy giảm âm thanh
  acoustic carrier
  sóng mang âm thanh
  acoustic clarifier
  bộ lọc âm (thanh)
  acoustic comfort index
  chỉ số âm thanh dễ chịu
  acoustic comfort index (ACI)
  chỉ số tiện nghi âm thanh
  acoustic compliance
  tính mềm âm thanh
  acoustic conductance
  điện dẫn âm thanh
  acoustic construction
  cấu trúc âm thanh
  acoustic controller
  bộ điều khiển âm thanh
  acoustic correction
  sự hiệu chỉnh âm thanh
  acoustic coupler
  bộ ghép âm thanh
  Acoustic Coupler (AC)
  bộ ghép âm thanh
  acoustic coupling
  ghép âm thanh
  acoustic coupling
  sự ghép âm thanh
  acoustic damping
  sự làm nhụt âm thanh
  acoustic damping
  sự tắt dần âm thanh
  acoustic delay
  độ trễ âm thanh
  acoustic delay line
  đường (gây) trễ âm thanh
  acoustic delay line (ADL)
  đường trễ âm thanh
  acoustic diffraction
  sự nhiễu xạ âm thanh
  acoustic dispersion
  sự tiêu tán âm thanh
  acoustic dispersion
  tán sắc âm thanh
  acoustic efficiency
  hiệu suất âm thanh
  acoustic emission
  bức xạ âm thanh
  acoustic emission
  sự phát xạ âm thanh
  acoustic enclosure
  kết cấu ngăn âm thanh
  acoustic energy
  năng lượng âm thanh
  acoustic engineering
  kỹ thuật âm thanh
  acoustic feedback
  sự hồi tiếp âm thanh
  acoustic feedback
  sự phản hồi âm thanh
  acoustic fidelity
  độ trung thực âm thanh
  acoustic field
  trường âm (thanh)
  acoustic filter
  bộ lọc âm thanh
  acoustic generator
  bộ phát âm thanh
  acoustic generator
  máy phát âm thanh
  acoustic hologram
  ảnh toàn ký âm thanh
  acoustic inertance
  quán tính âm thanh
  acoustic interferometer
  giao thoa kế âm thanh
  acoustic log
  biểu đồ âm thanh
  acoustic materials
  vật liệu âm thanh
  acoustic memory
  bộ nhớ âm thanh
  acoustic method
  phương pháp âm thanh
  acoustic microscope
  kính hiển vi âm thanh
  acoustic mobility
  độ hoạt động âm thanh
  acoustic oscillation
  dao động âm thanh
  acoustic perspective
  phối cảnh âm thanh
  acoustic pick-up
  đầu đọc âm thanh
  acoustic plan of town
  quy hoạch âm thanh thành phố
  acoustic positioning
  định vị bằng âm (thanh)
  acoustic pressure
  áp suất âm (thanh)
  acoustic pressure
  áp suất âm thanh
  acoustic processor
  bộ xử lý âm thanh
  acoustic propagation constant
  hằng số lan truyền âm thanh
  acoustic quality design
  thiết kế chất lượng âm thanh
  acoustic quantities
  đại lượng âm thanh
  acoustic radiation pressure
  áp suất bức xạ âm (thanh)
  acoustic radiometer
  bức xạ kế âm thanh
  acoustic radiometer
  máy đo bức xạ âm thanh
  acoustic ray path
  lộ trình tia âm thanh
  acoustic ray path
  quãng đường tia âm (thanh)
  acoustic ray tube
  ống tia âm (thanh)
  acoustic reactance
  điện kháng âm thanh
  acoustic reactance
  trở kháng âm thanh
  acoustic refraction
  khúc xạ âm thanh
  acoustic refraction
  sự khúc xạ âm thanh
  acoustic resistance
  điện trở âm thanh
  acoustic resonator
  bộ cộng hưởng âm thanh
  acoustic scattering
  sự tán xạ âm thanh
  acoustic sensor
  bộ cảm biến âm thanh
  acoustic shock
  sự va đập âm thanh
  acoustic sounding
  đo sâu bằng âm thanh
  acoustic sounding
  sự dò bằng âm thanh
  acoustic spectrum
  phổ âm thanh
  acoustic stiffness
  độ cứng âm thanh
  acoustic stimulus
  kích thích âm thanh
  acoustic storage
  bộ lưu trữ âm thanh
  acoustic storage
  bộ nhớ âm thanh
  acoustic storage
  vùng lưu trữ âm thanh
  acoustic store
  bộ nhớ âm thanh
  acoustic susceptance (BA)
  điện nạp âm thanh
  acoustic system
  hệ thống âm thanh
  acoustic test
  kiểm tra bằng âm thanh
  acoustic transmission line
  đường truyền âm thanh
  acoustic trauma
  chấn thương do âm thanh
  acoustic treatment
  sự sử lý âm thanh
  acoustic vault
  vòm âm thanh
  acoustic velocity
  vận tốc âm thanh
  acoustic velocity level
  mức vận tốc âm thanh
  acoustic velocity log
  log tốc độ âm thanh
  acoustic velocity meter
  máy đo vận tốc âm thanh
  acoustic vibration
  dao động âm thanh
  acoustic wave
  sóng âm (thanh)
  acoustic wave
  sóng âm thanh
  acoustic well logging
  carota âm thanh lỗ khoan
  acoustic well logging
  quá trình carota giếng khoan bằng âm thanh
  acoustic-wave filter
  bộ lọc âm thanh
  free acoustic field
  trường âm (thanh) tự do
  instantaneous acoustic energy
  năng lượng âm thanh tức thời
  pinpoint acoustic source
  nguồn âm thanh rất nhỏ
  simple acoustic source
  nguồn âm thanh đơn
  specific acoustic impedance
  suất trở kháng âm thanh
  specific acoustic impedance
  trở kháng âm thanh riêng
  specific acoustic susceptance
  điện nạp âm thanh riêng
  Telephone Acoustic Line (TAL)
  đường dây âm thanh của các máy điện thoại
  traveling wave acoustic amplifier
  bộ khuếch đại âm thanh sóng chạy
  âm
  âm học

  Địa chất

  (thuộc) âm thanh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  audile , audio , auditory , aural , hearing , phonic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X