• Kỹ thuật chung

  entanpy hóa hơi
  nhiệt bay hơi
  latent heat of vaporization
  ẩn nhiệt bay hơi
  nhiệt bốc hơi
  nhiệt hóa hơi
  latent heat of vaporization
  ẩn nhiệt hóa hơi
  nhiệt hòa hơi
  latent heat of vaporization
  ẩn nhiệt hóa hơi
  ẩn nhiệt hóa hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X